สกรูยึดหลังคากระเบื้องคอนกรีต แปไม้

สกรูยึดหลังคากระเบื้องคอนกรีต แปไม้

สกรูยึดหลังคากระเบื้องคอนกรีต แปไม้ สกรูยึดหลังคากระเบื้องคอนกรีต (ซีแพคโมเนีย) ทั้งชนิด แผ่นเรียบ และแผ่นลอน สามารถเจาะได้เลย โดยไม่ต้องเจาะนำ เจาะเข้ากับแปเหล็ก แปโมเนียความหนาไม่เกิน 3.2 มม. สกรูเบอร์ #8 ใช้ในการยึดกระเบื้องคอนกรีต (ซีแพคโมมเนีย) เท่านั้น

เปรียบเทียบ
Brand:

Description

สกรูยึดหลังคากระเบื้องคอนกรีต แปไม้

สกรูยึดหลังคากระเบื้องคอนกรีต (ซีแพคโมเนีย) ทั้งชนิด แผ่นเรียบ และแผ่นลอน สามารถเจาะได้เลย โดยไม่ต้องเจาะนำ เจาะเข้ากับแปเหล็ก แปโมเนียความหนาไม่เกิน 3.2 มม. สกรูเบอร์ #8 ใช้ในการยึดกระเบื้องคอนกรีต (ซีแพคโมมเนีย) เท่านั้น

 

X