สกรูยึดหลังคากระเบื้องคอนกรีตแปเหล็ก

สกรูยึดหลังคากระเบื้องคอนกรีตแปเหล็ก

สกรูยึดหลังคากระเบื้องคอนกรีตแปเหล็ก สกรูยึดหลังคากระเบื้องคอนกรีต สกรูยึดหลังคากระเบื้องคอนกรีต(ซีแพคโมเนีย)ทั้งชนิดแผ่นเรียบ และแผ่นลอน สามารถเจาะได้เลยโดยไม่ต้องเจาะนำ เจาะเข้ากับแปเหล็ก แปโมเนียความหนาไม่เกิน 3.2 มม. สกรูเบอร์ #8ใช้ในการยึดกระเบื้อง(ซีแพคโมเนีย)เท่านั้น”

เปรียบเทียบ
Brand:

Description

สกรูยึดหลังคากระเบื้องคอนกรีตแปเหล็ก
  • สกรูยึดหลังคากระเบื้องคอนกรีต
  • สกรูยึดหลังคากระเบื้องคอนกรีต(ซีแพคโมเนีย)ทั้งชนิดแผ่นเรียบ
  • และแผ่นลอน สามารถเจาะได้เลยโดยไม่ต้องเจาะนำ เจาะเข้ากับแปเหล็ก
  • แปโมเนียความหนาไม่เกิน 3.2 มม. สกรูเบอร์ #8ใช้ในการยึดกระเบื้อง(ซีแพคโมเนีย)เท่านั้น”
X