ไขควงด้ามเขียวเทา 12 ตัวชุด

Placeholder

ไขควงด้ามเขียวเทา 12 ตัวชุด

เปรียบเทียบ

Description

ไขควงด้ามเขียวเทา 12 ตัวชุด

แกนไขควง ผลิตจาก CR-V (Chrome Vanadium) อย่างดี

มีความแข็งแรง และ น้ำหนักเบา สะดวกต่อการใช้งาน

 

X