สกรูยึดหลังคากระเบื้องคอนกรีต แปไม้

Cement Ceramic Tile Roofing Screws

สกรูยึดหลังคากระเบื้องคอนกรีต สกรูยึดหลังคากระเบื้องคอนกรีต(ซีแพคโมเนีย)ทั้งชนิดแผ่นเรียบ และแผ่นลอน สามารถเจาะได้เลยโดยไม่ต้องเจาะนำ เจาะเข้ากับแปเหล็ก แปโมเนียความหนาไม่เกิน 3.2 มม. สกรูเบอร์ #8ใช้ในการยึดกระเบื้อง(ซีแพคโมเนีย)เท่านั้น\\\”

Showing all 2 results

X