TAPCON Screw

TAPCON Screw

สกรูยึดคอนกรีตหกเหลี่ยม สกรูยึดคอนกรีต (หกเหลี่ยม + -) ชุบสารป้องกันสนิมพิเศษ สีฟ้า บลู รัสเปิร์ท (BLUE RUSPERT) ชุบ ZINC ป้องกันสนิม

เปรียบเทียบ
Brand:

Description

!สกรูยึดคอนกรีตหกเหลี่ยม

สกรูยึดคอนกรีต (หกเหลี่ยม + -) ชุบสารป้องกันสนิมพิเศษ สีฟ้า บลู รัสเปิร์ท (BLUE RUSPERT) ชุบ ZINC ป้องกันสนิม

หัวสกรูแบบ 3 in 1 หัวสกรูออกแบบพิเศษสามารถใช้งานกับเครื่องมือได้ถึง 3 ชนิด

  •  1. ไขควงแฉก
  • 2. ไขควงแบน
  • 3. ลูกบล็อกแม่เหล็ก

X